Siuntų registravimo taisyklės

Siuntėjas įsipareigoja perduoti PPT*:
1) Tik gerai paruoštas ir tinkamai įpakuotas siuntas t.y. įtvirtą pakuotę, kad krovimo metu nesuirtų, kad nepakenktų kitoms siuntoms;
2) Negalima dėti įsiuntas cigarečių, alkoholio, kitų narkotinių medžiagu;
3) Stikliniai trapūs ar kiti nepatvarūs daiktai turi būti taip įpakuoti, kad transportavimo metu nesitrintų ir nesiliestų vienas į kitą, nei į dėžutés sieneles;
4) Skysčiai ir greitai į skysčius virstančios medžiagos turi būti supiltos į sandariai uždaromus patvarius (nedūžtančius) indus, indai susukami į drégme sugeriančią medžiagą ir įdedami į plastikinius patvarius maišus ir tik tada į dėżutes;
5) Privalo tiksliai nurodyti gavėją ir jo kontaktus;
6) Atsiliepti į PPT* tel. skambučius;
7) Gali įvertinti siuntą padaręs įrašą sąskaitoje;
8)Primti atgal ir apmokéti už siuntos pargabenimą jeÏ nesurandamas GAVĖJAS;
9) Prisimti atsakomybę už aukščiau išvardintu įsipareigojimų pažeidimą